8ம் வகுப்பு படித்திருந்தால் தமிழ்நாடு அரசு வேலை! சம்பளம் Rs. 23000/-

8ம் வகுப்பு படித்திருந்தால் தமிழ்நாடு அரசு வேலை

மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில்  வேலைவாய்ப்பு 2023: கோயம்புத்தூர் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் புதிய வேலைவாய்ப்பு ஒன்று அறிவித்துள்ளது. தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கவும். இதற்கான கல்வித் தகுதி, சம்பளம், வயது வரம்பு, விண்ணப்ப கட்டணம் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை அனைத்தும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அமைப்பு (Organization): கோயம்புத்தூர் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் – District Health Society (DHS) வகை (Job Category): அரசு வேலை பதவி (Post): Audiologist & Speech … Read more

Assistant Data Entry Operator வேலை! 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சி

Assistant Data Entry Operator வேலை

வேலூர் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தில்  வேலைவாய்ப்பு 2023: வேலூர் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சங்கம் புதிய வேலைவாய்ப்பு ஒன்று அறிவித்துள்ளது. தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கவும். இதற்கான கல்வித் தகுதி, சம்பளம், வயது வரம்பு, விண்ணப்ப கட்டணம் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை அனைத்தும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அமைப்பு (Organization): வேலூர் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு பிரிவு வகை (Job Category): அரசு வேலை பதவி (Post): Assistant Data Entry Operator … Read more

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறையில் வேலை! 8ம் வகுப்பு தேர்ச்சி

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறையில் வேலை

கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகு (பொள்ளாச்சி வடக்கு) ஊராட்சி ஒன்றியம் புதிய வேலைவாய்ப்பு ஒன்று அறிவித்துள்ளது. தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கவும். இதற்கான கல்வித் தகுதி, சம்பளம், வயது வரம்பு, விண்ணப்ப கட்டணம் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை அனைத்தும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நிறுவனம் (Organization): ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை (TNRD) வகை (Job Category): அரசு வேலை பதவி (Post): Jeep Driver (ஈப்பு ஓட்டுநர்) … Read more

TNPL வேலைவாய்ப்பு 2023! சம்பளம் Rs. 29100/-

TNPL

TNPL வேலைவாய்ப்பு 2023: தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் மற்றும் காகிதங்கள் லிமிடெட் (TNPL) புதிய வேலைவாய்ப்பு ஒன்று அறிவித்துள்ளது. தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கவும். இதற்கான கல்வித் தகுதி, சம்பளம், வயது வரம்பு, விண்ணப்ப கட்டணம் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை அனைத்தும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அமைப்பு (Organization): தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் மற்றும் காகிதங்கள் லிமிடெட் – Tamilnadu Newsprint and Papers Limited (TNPL) வகை (Job Category): அரசு வேலை பதவி (Post): … Read more

தமிழ்நாடு அரசு இளநிலை உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு!

தமிழ்நாடு அரசு இளநிலை உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு

TNPL நிறுவனத்தில் வேலை 2023: TNPL புதிய வேலைவாய்ப்பு ஒன்று அறிவித்துள்ளது. தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கவும். இதற்கான கல்வித் தகுதி, சம்பளம், வயது வரம்பு, விண்ணப்ப கட்டணம் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை அனைத்தும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அமைப்பு (Organization): Tamilnadu Newsprint and Papers Limited (TNPL) வகை (Job Category): அரசு வேலை பதவி (Post): Junior Assistant Grade-III காலியிடங்கள் (Vacancy): Junior Assistant Grade-III – 04 … Read more

தமிழ்நாடு சிமெண்ட்ஸ் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் வேலைவாய்ப்பு

தமிழ்நாடு சிமெண்ட்ஸ் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் வேலைவாய்ப்பு

தமிழ்நாடு சிமெண்ட்ஸ் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் வேலைவாய்ப்பு 2023: தமிழ்நாடு சிமெண்ட்ஸ் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (TANCEM) தமிழ்நாடு அரசின் கீழ் இயங்கும் நிறுவனமாகும். TANCEM புதிய வேலைவாய்ப்பு ஒன்று அறிவித்துள்ளது. இதற்கான கல்வித் தகுதி, சம்பளம், வயது வரம்பு, விண்ணப்ப கட்டணம் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை அனைத்தும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அமைப்பு (Organization): Tamil Nadu Cements Corporation Limited (TANCEM) – தமிழ்நாடு சிமெண்ட்ஸ் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் வகை (Job Category): அரசு வேலை பதவி (Post): … Read more

ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையில் வேலைவாய்ப்பு

ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை

ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை வேலைவாய்ப்பு 2023: ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை புதிய வேலைவாய்ப்பு ஒன்று அறிவித்துள்ளது. தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கவும். இதற்கான கல்வித் தகுதி, சம்பளம், வயது வரம்பு, விண்ணப்ப கட்டணம் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை அனைத்தும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அமைப்பு (Organization): ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை வகை (Job Category): அரசு வேலை பதவி (Post): Intermediate Teacher Primary School Head Master காலியிடங்கள் … Read more

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2023: தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் புதிய வேலைவாய்ப்பு ஒன்று அறிவித்துள்ளது. இதற்கான கல்வித் தகுதி, சம்பளம், வயது வரம்பு, விண்ணப்ப கட்டணம் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை அனைத்தும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நிறுவனம் (Organization): Tamil Nadu Agricultural University (தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்) வகை (Job Category): அரசு வேலை பதவி (Post): Senior Research Fellow Research Associate Junior Research Fellow காலியிடங்கள் (Vacancy): Senior Research Fellow … Read more

ஒருங்கிணைப்பாளர் வேலைவாய்ப்பு! சம்பளம் Rs.30,000/-

NIEPMD

NIEPMD புதிய வேலைவாய்ப்பு ஒன்று அறிவித்துள்ளது. இதற்கான கல்வித் தகுதி, சம்பளம், வயது வரம்பு, விண்ணப்ப கட்டணம் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை அனைத்தும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நிறுவனம் (Organization): NIEPMD – National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities வகை (Job Category): அரசு வேலை பதவி (Post): Coordinator காலியிடங்கள் (Vacancy): Coordinator – 01 மொத்த காலியிடங்கள் – 01 சம்பளம் (Salary): Coordinator – Rs.30,000/- கல்வித் … Read more

Free Job Alert

X